Αίτηση Αλλαγής Ιδιοκτήτη/Ενοικιαστή

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Α. Για Αλλαγή Ιδιοκτήτη

Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ή Αποδοχή Κληρονομιάς ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

 

Β. Για αλλαγή Ενοικιαστή

Μισθωτήριο Ακινήτου

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει οφειλή στο ακίνητο.

 

Αποστολή Αίτησης και Δικαιολογητικών στο e-mail: services@deyaba.gr

Πληροφορίες: 28210 84019 και 28210 84014

την αίτηση θα την βρείτε εδώ.