Χαιρετισμός

 

Το Νέο Δ.Σ της ΔΕΥΑΒΑ έχει ως αποκλειστικό του γνώμονα να υπηρετεί τον Δημότη θεωρώντας τον πολίτη  που έχει δικαιώματα αλλά ταυτόχρονα  και υποχρεώσεις.

 Στα πλαίσια αυτής της καθημερινότητας η δική σας συνδρομή είναι καθοριστική.

 Στόχοι μας είναι:

 Α) Να χορηγούμε αδιάλειπτα και επί 24-ωρης βάσης νερό ύδρευσης υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές – δημότες μας, με τον εξορθολογισμό της διαχείρισης, την οργάνωση των πηγών και των υπόγειων υδροφορέων, καθώς και με τον ανασχεδιασμό των δεξαμενών και των δικτύων, με κριτήριο τη βελτίωση της ποιότητας και της παροχής υπηρεσίας.

 Β) Ο εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, σχεδιασμός και επεκτάσεις νέων δικτύων σύμφωνα με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Διαχωρισμός δικτύων στις περιοχές που διαθέτουν μικτό υδρο-αρδευτικό δίκτυο.

 Γ) Η Βελτιστοποίηση του σχεδιασμού αρδευτικών δικτύων της ΔΕΥΑΒΑ για την εξοικονόμηση πόρων και επάρκειας για το σύνολο των αγροτο-κτηνοτρόφων των περιοχών που αρδεύουμε.

 Δ) Οι λειτουργικές υπηρεσίες αποχέτευσης για την απορρύπανση οικιστικών περιοχών και την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και των πηγών, χωρίς οσμές και με διαρκώς επεκτεινόμενα δίκτυα.

 Ε) Ο προγραμματισμός και η ωρίμανση μελετών έργων για το άμεσο και απώτερο μέλλον.

 Σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες επιθυμούμε να εντοπίζουμε και να καταγράφουμε άμεσα τα προβλήματα, ώστε να ανταποκρινόμαστε προγραμματισμένα, προσφέροντας ασφαλείς, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις.

Στα πλαίσια αυτά, μέσα από τη στενή συνεργασία μας, επιθυμούμε στις κατά τόπους περιοχές: 

Οι τοπικές κοινότητες να προγραμματίζουν εγκαίρως και να υποβάλλουν εγγράφως τις σκέψεις-προτάσεις τους.

Να Φροντίζουν να αναφέρουν άμεσα θέματα ζημιών και να επιβλέπουν σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΒΑ την αποκατάστασή τους.

Να ενημερώνουν τους δημότες για το πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών τους.

Να αναφέρουν κάθε παράτυπη-παράνομη σύνδεση είτε της άρδευσης είτε της αποχέτευσης.

 


Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Μαυρογένης Ευτύχης

Δικηγόρος Χανίων

 

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Μαυρογένης Ευτύχης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Βουλγαράκης Μανούσος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημητρογιαννάκης Στυλιανός, Μέλος Δ.Σ.

Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, Μέλος Δ.Σ.

Μαλακωνάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.

Μαρινάκης Πέτρος, Μέλος Δ.Σ.

Κασσελάκης Ιωάννης, Μέλος Δ.Σ.

Καλογεράκης Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.

Αναγνωστάκη Ελευθερία, Μέλος Δ.Σ.

Παρασκάκης Εμμανουήλ, Μέλος Δ.Σ.

Παρασκάκη Αργυρώ, Μέλος Δ.Σ.