Η αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού άριστης ποιότητας είναι βασικό μέλημα της ΔΕΥΑΒΑ. Πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, επενδύουμε διαρκώς στην τεχνολογία και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Ύδρευση

Η υδροδότηση του Δήμου Πλατανιά γίνεται με υπόγεια ύδατα τα οποία αντλούνται μέσω γεωτρήσεων ή από πηγές, με τη διαδικασία των υδρομαστεύσεων. Στη συνέχεια, τα νερά αυτά, μέσω κατάλληλων προωθητικών αντλιοστασίων, οδηγούνται στις δεξαμενές (οι οποίες κατασκευάζονται σε όσο το δυνατόν υψηλότερα σημεία), όπου χλωριώνονται και από εκεί διά βαρύτητος διακλαδίζονται στο δίκτυο υδρεύσεως του Δήμου Πλατανιά.

Να σημειωθεί ότι φέτος, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.  προχώρησε στην επισκευή – συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων των δεξαμενών ύδρευσης και για τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πλατανιά (Πλατανιά, Βουκολιών, Μουσούρων και Κολυμβαρίου) με γνώμονα την παροχή νερού αρίστης ποιότητας για τους Δημότες Πλατανιά, καθώς και τον περιορισμό τυχόν διαρροών και ως εκ τούτου απώλειας υπερπολύτιμων ποσοτήτων νερού, λόγω φυσιολογικής φθοράς των εγκαταστάσεων των δεξαμενών.

Παρακάτω απεικονίζεται χάρτης του Δήμου Πλατανιά, για τις διάφορες εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας.