Πολιτική Ανάπτυξης

Α. Τα μεγάλα έργα που έχουν προγραμματιστεί είναι τα ακόλουθα:

α) Νέο εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων (κατατέθηκαν 3 προσφορές που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης)

β) Αγωγός Κολένι – Κολυμβάρι έχει βγει ανάδοχος η εταιρεία ΔΡΑΚΑΚΗΣ, βρισκόμαστε στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Αθήνα

γ) Έργο Λαχιανά – νέα υδρομάστευση: υπό κατασκευή από εταιρεία Παντελάκη (ΤΟΞΟ) Χρόνος παράδοσης 29-12-2020

δ) Έργο αγωγός Φουρνές – Αλικιανός (με αντικατάσταση των δικτύων Αλικιανού. Είναι στο στάδιο έναρξης εργασιών

ε) Έργο αγωγός Φουρνές – Μεσκλά. Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες υποβλήθηκε για έγκριση και η αξιολόγηση θα γίνει μέχρι τέλος Καλοκαιριού

στ) Καθαρισμός – Απολύμανση – Χωροθέτηση – Σφράγιση – Σηματοδότηση όλων των δεξαμενών ΥΔΡΕΥΣΗΣ σε όλο το Δήμο Πλατανιά. Η εκτέλεση του έργου έχει ολοκληρωθεί και μέσα στο μήνα θα γίνει η επιλογή του εργολάβου

ζ) Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης οικισμών Ασκορδαλού – Λάκκων – Καράνου – Ορθουνίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης τεχνικού δελτίου από την Περιφέρεια Κρήτης.

Ενδεικτικά:

Αντικατάσταση αντλιών & επισκευές σεΔελιανά,νέα αντλία Πολεμάρχι, Κυπαρίσσου, Ταυρωνίτη και επισκευή (γεώτρησης) Καμισιανών

 

Β. ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑΒΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ:

Β.1 Ασφαλτοστρώσεις στις τομές οι οποίες έχουν γίνει κατά τη διάρκεια επισκευών των βλαβών στους δρόμους του Δήμου μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργολάβοι να καλύπτουν τις υπάρχουσες τομές

 

α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

 • Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στο δρόμο Φουρνέ – Σκινέ 600μέτρα Φ63
 • Σκινέ επέκταση δικτύου Μεσοκεφάλας 80μέτρα Φ90
 • Περιφερειακό δρόμο Σκινέ, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 70μέτρα Φ63
 • Νέα Ρούματα, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 100μέτρα Φ63 & 150μέτρα Φ63
 • Αποκατάσταση 2 υδρομαστεύσεων άρδευσης Ορθούνι στη θέση Φασά και Λαγκός 800μετρα Φ63 & 550μέτρα Φ200
 • Καθαρισμός και αποκατάσταση υδρομάστευσης στο Ορθούνι, στη θέση Μπρετσιανά
 • Καθαρισμός και εξυγίανση στον Πρασέ στη θέση Γιαννουκαριανά
 • -Νέα Ρούματα, αντικατάσταση 500μέτρα Φ90 δίκτυο άρδευσης & 150μέτρα Φ63
 • Μόνωση & καθαρισμός κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Βατολάκκου
 • Επέκταση αγωγού ύδρευσης 450 μέτρα Φ63 στο Βατόλακκο
 • Διασύνδεση αρδευτικού δικτύου Σκινέ 500μέτρα Φ225, στη θέση Λαγγός
 • Μεσκλά, μόνωση και επισκευή δεξαμενής στη θέση Φουντεράδω

 

β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 • Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης Λίμνη Ζουνάκι 550μέτρα Φ110
 • Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ Πλατανιά 80μέτρα στη θέση Μύλος
 • Τοποθέτηση στη θέση Παπαδιανά Ντερέ δικτύου άρδευσης 150 μέτρα

 

γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

 • Επέκταση δικτύου ύδρευσης και διασύνδεση δεξαμενών Βούβες – Γαβαλομούρι 800μ Φ63
 • Επισκευή γεώτρησης άρδευσης Χρυσαυγής& αντικατάσταση σωλήνων γεώτρησης 75 μέτρα
 • Διασύνδεση αρδευτικού δικτύου και τοποθέτηση καινούργιας αντλίας γεώτρησης Πολεμαρχίου και αντικατάσταση δικτύου άρδευσης 500μέτρα Φ90
 • Τοποθέτηση καινούργιου αγωγού στη θέση Κεφάλα 800 μέτρα Φ63

 

δ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

 • Τοποθέτηση και επισκευή αντλίας επιφανείας στα Δελιανά αντικατάσταση 180μέτρα σωλήνες γεώτρησης
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 600μέτρα Κολυμβάρι στο γήπεδο
 • Επέκταση 450 μέτρα δικτύου άρδευσης Αφράτα
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης 220 μέτρα Φ90 στο Βασιλόπουλο
 • Επισκευή αντλίας επιφανείας Επισκοπής
 • Επέκταση δικτύου άρδευσης 200μέτρα στη θέση Γερακιανά Φ63
 • Επέκταση δικτύου άρδευσης 400μέτρα στη θέση Βασιλόπουλο Φ90
 • Ενεργοποίηση νέας δεξαμενής άρδευσης υψηλής ζώνης δικτύου στη θέση Βασιλόπουλο

ε) ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

 • Εξυγίανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθαρισμός, απολάσπωση δεξαμενών, δημιουργία νέων χωανών για την απότμηση
 • Έχουμε υποβάλει στο Π.Δ.Ε Κρήτης νέο Decanterπροϋπολογισμού 250.000€
 • Συντήρηση όλων των αντλιοστασίων
 • Δημιουργία 10 οσμοπαγίδων σε διάφορα σημεία του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου με εμφανή ενθαρρυντικά αποτελέσματα
 • Αποκατάσταση δρόμου στα Γριμπιλιανά 200μέτρα σε υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης

 

στ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

 • Δημιουργία Τεχνικής Υπηρεσίας με Διαχειριστική Επάρκεια& έγκριση Εγχειριδίων διοικητικής διαδικασίας
 • Κατασκευή νέας ιστοσελίδας ΔΕΥΑΒΑ διαδραστικής δυνατότητας (λειτουργία το επόμενο 15μερο) για δημότες-καταναλωτές
 • Δημιουργία official σελίδας Facebook για την προβολή των έργων της ΔΕΥΑΒΑ
 • Κατάργηση των έγγραφων εισηγήσεων για το Δ.Σ. με την προμήθεια tablets σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.
 • Δημιουργήσαμε ΑΠΟΘΗΚΗ και θα πληρωθεί προοδευτικά με όλα τα υλικά

 

Περαιτέρω αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα τον έλεγχο της παρουσίας των αιτημάτων των δημοτών και στο μέτρο του δυνατού με παρεμβάσεις καθημερινές στα δίκτυά μας. Σύμφωνα με τον κατάλογο ελέγχου ζημιών (ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης) αποκαθίστανται περίπου 45-55 ζημιές εβδομαδιαία ενώ ταυτόχρονα προχωράμε σε νέες συνδέσεις ύδρευσης και άρδευσης. Λειτουργούμε σε 24ωρη βάση και όλη την εβδομάδα με συνεργεία άμεσης επέμβασης.

Προκειμένου η ΔΕΥΑΒΑ να γίνει οικονομικά αυτάρκης και ενεργειακά λιγότερο ενεργοβόρα είμαστε εδώ με τη συνεργασία όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και την παραδοχή θετικών σκέψεων & προτάσεων στα άμεσα σχέδιά μας να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα masterplan για το μέλλον των υδάτων του Δήμου μας το οποίο διαχειριζόμαστε εμείς.