Αίτηση Σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση αποχέτευσης είναι:

  • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας. Αν το κτίριο στερείται οικοδομικής άδειας, θα μετρηθεί από την ΔΕΥΑΒΑ
    ΠΡΟΣΟΧΗ Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη για το σύνολο των τετραγωνικών. 
  • Για επαγγελματικούς χώρους - Κατασκευαστικά σχέδια του κτιρίου, Κατόψεις, Ορόφους, Διάγραμμα Κάλυψης
  • Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού του κτιρίου
  • Για πολυόροφα κτίρια και σωστότερο επιμερισμό του κόστους στους ιδιοκτήτες - Πίνακα οριζοντίου ιδιοκτησίας
  • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)

Αποστολή Δικαιολογητικών στο e-mail: nstefanoudakis@deyava.gr

Πληροφορίες: 28210 84016 και 28210 84015

Την Αρχική Αίτηση Αποχέτευσης θα την βρείτε εδώ.

Τον Κανονισμό Αποχέτευσης θα τον βρείτε εδώ.