Βεβαίωση Μη Οφειλής

Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει οφειλή

 

Αποστολή Αίτησης στο e-mail: services@deyava.gr

Πληροφορίες: 28210 84019 και 28210 84014

 

Την αίτηση για την έκδοση της βεβαίωσης θα την βρείτε εδώ.