Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά μέλη):

1.       Μαυρογένης Ευτύχης, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, ως Πρόεδρος

2.       Αναγνωστάκη Ελευθερία, Δημότισσα Πλατανιά, ως Αντιπρόεδρος

3.       Αρχοντάκης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, ως μέλος

4.       Μαραγκουδάκη – Πλοκαμάκη Χρυσάνθη, Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, ως μέλος

5.       Δασκαλάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, ως μέλος

6.       Βουλγαράκης Μανούσος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, ως μέλος

7.       Ντουντουλάκης Εμμανουήλ, Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, ως μέλος

8.       Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, Δημοτική Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας δημοτικού συμβουλίου Πλατανιά, ως μέλος

9.       Μπεμπλιδάκης Κων/νος, δημότης Πλατανιά, ως μέλος

10.     Χανιωτάκη Αθηνά, εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, ως μέλος

11.     Τραγιάννης Νικόλαος, εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ των ΟΤΑ Χανίων, ως μέλος