Αίτηση Διακοπής Υδρομέτρου

Εφόσον ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ επιθυμεί να γίνει διακοπή υδροδότησης θα πρέπει

  • να είναι εξοφλημένος ο λογαριασμός
  • Επισύναψη φωτογραφίας υδρομέτρου

 

Αποστολή Αίτησης και φωτογραφίας υδρομέτρου στο e-mail: services@deyava.gr

Πληροφορίες: 28210 84019 και 28210 84014

Αίτηση Διακοπής