Βεβαίωση Σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Αποστολή Αίτησης στο e-mail: nstefanoudakis@deyaba.gr ή sofialykou@deyaba.gr

Πληροφορίες: 28210 84016 και 28210 84015

 

Την αίτηση για την έκδοση της βεβαίωσης θα την βρείτε εδώ.