Βεβαίωση Σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Αποστολή Αίτησης στο e-mail: nstefanoudakis@deyava.gr ή sofialykou@deyava.gr

Πληροφορίες: 28210 84016 και 28210 84015

 

Την αίτηση για την έκδοση της βεβαίωσης θα την βρείτε εδώ.