Εξαιρετικής Ποιότητας το νερό κολύμβησης στον Δήμο Πλατανιά

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο η ΔΕΥΑΒΑ, οργανώνει και εφαρμόζει  Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Ακτών Κολύμβησης σε όλο το παραλιακό  μέτωπο του Δήμου Πλατανιά.Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για το μήνα Μάιο. 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα οι ακτές χαρακτηρίζονται ως Εξαιρετικής Ποιότητας.Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται κάθε μήνα με μέριμνα της ΔΕΥΑΒΑ, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ www.deyava.gr στη διαδρομή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ→ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ→ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.Ακόμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι και η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης εφαρμόζει από το 2016 Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης και τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα των δεδομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης https://data.apdkritis.gov.gr/el στη διαδρομή ΑΡΧΙΚΗ→ ΥΔΑΤΑ→ 2022–Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης. Η ΔΕΥΑΒΑ και ο Δήμος Πλατανιά ενδιαφέρονται καθημερινά για την ποιότητα των νερών είτε αφορά στην ύδρευση είτε τις θαλάσσιες περιοχές του Δήμου μας. Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού & Λυμάτων της ΔΕΥΑΒΑ διαθέτει κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό και βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 17025, για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, ενώ συνεργάζεται και με εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια.