Επίσκεψη ομάδας έργου της ΔΕΥΑΒΑ στο Όσλο, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις δότριες χώρες

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου επικοινωνίας της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α'», η οποία επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 540.000,00€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Όσλο της Νορβηγίας από ομάδα εργασίας της ΤΥ της ΔΕΥΑΒΑ, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις δότριες χώρες.

Συγκεκριμένα, ομάδα εργασίας αποτελούμενη από την κα. Μοσχοβούδη Βασιλική, Αγρονόμο Τοπογράφο Π.Ε και Διευθύντρια της Τ.Υ της ΔΕΥΑΒΑ και  την κα. Αναγνωστάκη Φρίντα, Χημικό Μηχανικό και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ, πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της εταιρίας VISTA ANALYZE. Η VISTA ANALYZE είναι μια συμβουλευτική εταιρεία κοινωνικών επιστημών με εξειδίκευση στην οικονομική έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση και στις συμβουλές πολιτικής για την ανάπτυξη στρατηγικών και την εφαρμογή πρακτικών στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, των μεταφορών και του πολεοδομικού σχεδιασμού.  

Κατά την επίσκεψη, παρουσιάστηκε το έργο της νορβηγικής εταιρίας στον τομέα του περιβάλλοντος, σε θέματα αξιοποίησης και ορθής διαχείρισης των πόρων (νερό και ενέργεια) και οι δράσεις τους σε συνεργασία με τους εταίρους EEA Grants σε άλλα μέρη της Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα. Από πλευράς ΔΕΥΑΒΑ παρουσιάστηκε το έργο του ελέγχου διαρροών που υλοποιείται και  η εφαρμοζόμενη τεχνολογία τονίζοντας τα αναμενόμενα οφέλη.

Εκφράζουμε  τις θερμές ευχαριστίες μας στην VISTA ANALYZE και ιδιαιτέρως στον κ. Haakon Vennemo και στον κ. Herman Ringdal για την υποδοχή και τη φιλοξενία τους. Η επίσκεψη αυτή, οδήγησε σε χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο αξιολόγησης και αξιοποίησης των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που θα προκύψουν από την εγκατάσταση των έξυπνων υδρομετρητών και την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου διαρροών στον οικισμό του Πλατανιά, που είναι και το πρώτο σημείο εφαρμογής στον Δήμο Πλατανιά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://deyavaleakagescontrol-eeagrantsgr.gr .

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ EN