ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), προκηρύσσει διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την
ανάθεση του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης Δ.Ε. Πλατανιά της ΔΕΥΑΒΑ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού αξίας 74.276,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 59.900,00€.

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Τεχνική Μελέτη

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ