Νέος αγωγός μεταφοράς νερού ύδρευσης απο γεώτρηση Φουρνέ στα Μεσκλά

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα Χανίων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Τεύχη Δημοπράτησης

Εγκεκριμένη Μελέτη 1

Εγκεκριμένη Μελέτη 2

Εγκεκριμένη Μελέτη 3