ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΚΑΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΒΑ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση γεωτεμαχίου στην Τ. Κ. Πλακαλώνων της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ

Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει:

  1. Να έχει έκταση τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα
  2. Να βρίσκεται σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 200μ. από τη διασταύρωση της ΠΕΟ Κισσάμου – Χανίων και της οδού Πλακαλώνων – Βασιλόπουλου, ώστε να μη ξεπεραστεί το συνολικό μήκος των 400m αγωγού (διπλός αγωγός 200μ. + 200μ.) για τη διασύνδεση της νέας δεξαμενής «Πλακαλώνων» με το νέο αγωγό ύδρευσης Κολενίου
  3. Να βρίσκεται σε υψόμετρο τουλάχιστον 205 μ, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες πιέσεις στο δίκτυο ύδρευσης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ , στο Γεράνι Δ. Πλατανιά, από 03/06/2022 έως και 27/06/2022 και από ώρα 08:30 π.μ μέχρι 15:00 μ.μ, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης γεωτεμαχίου »

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αναλυτική  Διακήρυξη με όλες τις απαιτήσεις και την αίτηση συμμετοχής, στον ιστότοπο της ΔΕΥΑΒΑ (www.deyava.gr ) και κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Τεχνική Υπηρεσία  της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δ. Πλατανιά

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2821084007 Κα Μοσχοβούδη και 2821061055 Κα Αναγνωστάκη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση technicalservices@deyaba.gr & deyabaer@otenet.gr

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής

Διευκρίνηση