ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Την Δευτέρα 31/5/2021 από τις 8:00 έως τις 13:00 θα γίνει προγραμματισμένη ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ στην ΤΚ Επισκοπής για τον καθαρισμό της δεξαμενής ύδρευσης