ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η ΔΕΥΑΒΑ απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν στην ειδικότητα, ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 ώρα 12:00 με τους εξής τρόπους λόγω του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού:


1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 09:00 έως 14:00 ή


2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr


Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyava.gr. Λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, πληροφορίες θα δίδονται μόνο τηλεφωνικά.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ