ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η ΔΕΥΑΒΑ απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν στην ειδικότητα, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Δευτέρα 09 Μαΐου 2022 έως τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 ώρα 10:00π.μ. με τους εξής τρόπους:


1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 08:00π.μ. έως 15:00 ή


2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr


Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyava.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ