ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η ΔΕΥΑΒΑ απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν στην ειδικότητα, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 ώρα 12:00μμ με τους εξής τρόπους:

1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 08:00 έως 15:00

ή

2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr

Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyava.gr.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ