ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η ΔΕΥΑΒΑ απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν στις ειδικότητες, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ και Τ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΩΝ, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 έως την Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 12:00 με τους εξής τρόπους λόγω του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού:


1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 09:00 έως 14:00 ή


2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr


Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyava.gr. Λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, πληροφορίες θα δίδονται μόνο τηλεφωνικά.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ