ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 2ο ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2021

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν με την ειδικότητα του επόπτη υδρονομέων άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Πέμπτη 28 Μαίου 2021 έως και την Τετάρτη 02 Ιουνίου και ώρα 12:00 και λόγω του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού:

1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων υδρονομέων), ώρες 09:00 έως 14:00 ή

2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr

Αντίγραφο της πρόσκλησης και αιτήσεις θα μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΒΑ στην παραπάνω διεύθυνση και ηλεκτρονικά από το site της ΔΕΥΑΒΑ, deyava.gr  Λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, πληροφορίες θα δίδονται μόνο τηλεφωνικά.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ