ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑΒΑ

 

Ξεκινά τη Δευτέρα 3 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (8 μήνες) στη ΔΕΥΑΒΑ.
Η σχετική ανακοίνωση ΣΟΧ2/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΜΑΟΕΠ3-ΜΥΣ) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (https://www.deyava.gr/…/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%…/) καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα γραφεία της και αφορά στην πρόσληψη 2 Υδραυλικών ΔΕ και 1 οδηγού ΔΕ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα) με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ μαζί με τα δικαιολογητικά και να τα υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων, Γεράνι Δήμου Πλατανιά, Τ.Κ. 73014, Χανιά Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κας Μετίνογλου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 28210-84008).

 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.