Πρόσκληση για Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών στη ΔΕ Κολυμβαρίου

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και συγκεκριμένα άμμου εγκιβωτισμού-επίχωσης σωλήνων (0-4 mm) και αμμοχάλικου ως υλικό υπόβασης (0-16 mm). Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η ημέρα Δευτέρα 22-06-2020 στις 13:00 μ.μ.

Σχετικό Αρχείο