Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας Αποφράξεων αγωγών δικτύων αποχέτευσης – αντλιοστασίων αποχέτευσης και φρεατίων –δεξαμενών Ε.Ε.Λ. για την Δ.Ε. Πλατανιά

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας Αποφράξεων αγωγών δικτύων αποχέτευσης – αντλιοστασίων αποχέτευσης και φρεατίων-δεξαμενών Ε.Ε.Λ. για τη Δ.Ε. Πλατανιά.

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτεται) η με αρ. πρωτ. 643/24-02-2021 Μελέτη της αναφερόμενης υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ