Πρόσκληση για την Προμήθεια εφεδρικής υποβρύχιας αντλίας λυμάτων για τα αντλιοστάσια Α4α και Α4β και για την προμήθεια βάσεων αντλιών για τα αντλιοστάσια Α5 και Α5α

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την Προμήθεια εφεδρικής υποβρύχιας αντλίας λυμάτων για τα αντλιοστάσια Α4α και Α4β και για την προμήθεια βάσεων αντλιών για τα αντλιοστάσια Α5 και Α5α.

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 400/09-02-2021 Τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης προμήθειας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ