Πρόσκληση για την Προμήθεια και εγκατάσταση προκατακευασμένου μεταλλικού οικίσκου για τη στέγαση η/μ εγκαταστάσεων του κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α5α

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου μεταλλικού οικίσκου για τη στέγαση η/μ εγκαταστάσεων του κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων Α5α

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 5597/21-12-2020 Τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης προμήθειας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ