Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την Προµήθεια εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την Προμήθεια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 625/23-02-2021 Τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης προμήθειας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ