Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την Προµήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων. Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 710/26-02-2021 Τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης προμήθειας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ