Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στη Δ.Ε. Πλατανιά

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού στη Δ.Ε. Πλατανιά.

Παραθέτουμε (ή επισυνάπτονται) οι με αριθμό πρωτ. 2389/27-05-2021 Τεχνικές προδιαγραφές της αναφερόμενης προμήθειας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ