Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν ως εργάτες γενικών καθηκόντων, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  με τα συνημμένα δικαιολογητικά από Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020 έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 ώρα 13:00 με τους εξής τρόπους λόγω του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού:

1) σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά (υπόψη της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων), ώρες 09:00 έως 14:00 ή

2) ηλεκτρονικά στο info@deyaba.gr

 

Σχετικά Αρχεία:

Πρόσκληση

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση