Έργο αποχέτευσης στο λιμάνι Κολυμβαρίου

Στο Λιμάνι του Κολυμβαριου γίνεται μια εκπληκτική ανάπλαση. Υπήρξε ένα αίτημα των πολιτών δημοτών Κολυμβαριου, πριν στρωθεί ο πεζόδρομος να γίνει υποδομή για παραλιακή, αποχέτευση. Πράγματι οι τεχνικες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΒΑ, έδρασαν άμεσα, το Λιμενικό ταμείο κατενοησε το πρόβλημα, ο εργολάβος του κυρίως εργου με τους μηχανικούς του συνεργάστηκαν άψογα, και ο δικός μας εργολάβος ανταποκριθηκε με επάρκεια.Έγινε η υποδομή, κατασκευασθηκαν τα παραφρεατια και σε εύθετο χρόνο θα γίνει και η κεντρική σύνδεση, χωρίς να καταστραφεί το πλακόστρωτο.Τους ευχαριστώ όλους. Δεν μπορούσα να φανταστώ ένα έργο να ξυλωνοταν σε λίγα χρόνια για να γίνει αυτή η υποδομή. Αν υπάρχει συνεργασία γίνονται τα πάντα.