Αγωγός μήκους 5,5 χιλιομέτρων από τη ΔΕΥΑΒΑ για χωριά της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων

Η ΔΕΥΑΒΑ υλοποιεί ένα έργο ζωτικής σημασίας για την ύδρευση της ενδοχώρας του Δήμου Πλατανιά, προχωρώντας στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Μετά τις καταστροφές των δικτύων ύδρευσης του 2019, εκπονήθηκαν μια σειρά από μελέτες και στη συνέχεια λήφθηκαν, οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, (Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Τεχνική Υπηρεσία), καθώς και τους απαιτούμενους ελέγχους και με την δεδομένη αναγκαιότητα άμεσης εκτέλεσης του έργου, υπογράφηκε σήμερα η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

Ο αγωγός αυτός έχει συνολικό μήκος 5,5 χιλιόμετρα και αποτελείται από δύο επιμέρους αγωγούς διαμέτρου Φ160 και Φ180 και θα υδρεύσει τα Δημοτικά διαμερίσματα Λάκκων, Καράνου, Ορθούνι, Ασκορδαλού της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων.

Συμβατικά η εκτέλεση του έργου έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.

Η χρηματοδότηση γίνεται από τον προϋπολογισμό Σ.Α.Ε.Π. και έχει συνολικό αντικείμενο ποσού 401,770,67€ προ Φ.Π.Α., με χρήματα που είχε εξασφαλίσει ο Δήμος Πλατανιά για τις αποκαταστάσεις μέρους των καταστροφών.

Ο Δήμος Πλατανιά, και η ΔΕΥΑΒΑ συνεχίζουν σταθερά τις παρεμβάσεις και τα έργα και στην ενδοχώρα του Δήμου μας.

Υπενθυμίζουμε ότι τα συνολικά εκτελούμενα έργα της ΔΕΥΑΒΑ προσεγγίζουν τα 15.000.000,00€