Αναβάθμιση της Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της ΔΕΥΑΒΑ

Την αναβάθμιση της ψηφιακής εξυπηρέτησης της ΔΕΥΑΒΑ προς τους δημότες του Δήμου Πλατανιά ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ευτύχης Μαυρογένης.

«Η ΔΕΥΑΒΑ γυρίζει σελίδα. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής εξυπηρέτησης του Δημότη είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Μέσα από ένα δυναμικό εξελισσόμενο και άμεσο site  που προσφέρουμε στον δημότη – πολίτη θα μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα και πολύτροπα», σημείωσε ο κ. Μαυρογένης.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν πλέον οι εξής δυνατότητες για τον κάθε δημότη:

Α) Άμεση πληρωμή από το site, είτε με e-banking είτε με κάρτα.

Β) Θα μπορεί να παρακολουθεί online τον λογαριασμό του και να συγκρίνει τις προηγούμενες καταναλώσεις του.

Γ) Να υποβάλλει σε έτοιμες φόρμες αιτήματα και να λαμβάνει απαντήσεις χωρίς φυσική παρουσία.

Δ) Να ενημερώνεται για τον προγραμματισμό έργων, την εξέλιξή τους και την πραγματοποίησή τους.

Ε) Να ενημερώνεται για τους διαγωνισμούς, τις προκηρύξεις και κάθε άλλη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Στ) Να υποβάλλει προτάσεις οι οποίες θα επεξεργάζονται και θα απαντώνται.

Ζ) Να παρακολουθεί την καθημερινή δραστηριότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας με πλούσιο φωτοειδησεογραφικό υλικό.

Η) Να υποβάλλει παράπονα με email και γενικά να συμμετέχει ενεργά στην λειτουργία της επιχείρησης.

Θ) Να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων του νερού ανά σημείο δειγματοληψίας και των αναλύσεων των αστικών λυμάτων της εισροής και εκροής της ΕΕΛ, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης των ακτών του Δήμου Πλατανιά.

Ι) Να βρει εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες για την οικολογία της περιοχής και για τον «Κύκλο του Νερού».

Κ) Να λάβει γνώση για τις ενέργειες της ΔΕΥΑΒΑ που αποσκοπούν στην συμβολή της στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

«Από την πρώτη στιγμή που μας ανατέθηκε η πολιτική ευθύνη της διαχείρισης της ΔΕΥΑΒΑ, ο γνώμονας των ενεργειών μας είναι η αντιμετώπιση της σκληρής καθημερινότητας με τον προγραμματισμό έργων με το βλέμμα στο αύριο. Αυτό εξυπηρετεί σε ένα συνολικό σχεδιασμό και στην παρουσίαση σήμερα του νέου δυναμικού site», κατέληξε ο κ. Μαυρογένης.

 

το σχετικό βίντεο θα το βρείτε εδώ