Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στη Δρακώνα

Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στη Δρακώνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παρουσίας αλάτων που προκαλούσε συνεχή σπασίματα του αγωγού στην περιοχή