Αντικατάσταση βανών και τμήματος αγωγού ύδρευσης στη Σπηλιά

Αντικατάσταση βανών και τμήματος αγωγού ύδρευσης στη Σπηλιά ΔΕ Κολυμβαρίου, από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ