Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Αλικιανού

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ
Οι εργασίες προχωρούν ταχύτατα. Οι άνθρωποι της ΔΕΥΑΒΑ είναι παρόντες.