Αντικατάσταση Τμήματος Αγωγού Υδρευσης στη Χρυσαυγή

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε στην αντικατάσταση τμήματος (50μ.) αγωγού ύδρευσης Φ63 στην Τ.Κ. Χρυσαυγής