ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΔΩΝΙΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ αντικατέστησε τμήμα αγωγού ύδρευσης (Φ63) στην Τ.Κ. Καλυδωνίας της Δ.Ε Κολυμβαρίου στο οποίο λόγω παλαιότητας σημειώνονταν συνεχείς βλάβες με αποτέλεσμα διακοπές στην υδροδότηση της περιοχής