ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΟΥ – ΟΡΘΟΥΝΙ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 641.661,30€

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΟΥ – ΟΡΘΟΥΝΙ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 641.661,30€

Εκτελείται απρόσκοπτα, από τον ανάδοχο, το έργο της αντικατάστασης 5.500 μέτρων του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού ύδρευσης Καράνου – Ορθούνι ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αντικατάστασης παράλληλων εσωτερικών δικτύων συνολικού μήκους 6.500 μέτρων στις Κάτω Καρρές, Σκαφιδάκια, Πέρα Χωριό & Στρατινιανά. Επίσης, θα αντικατασταθούν εσωτερικά δίκτυα του οικισμού Ορθουνίου.

Πρόκειται για μια διαχρονική ανάγκη για την παροχή κατάλληλου νερού ύδρευσης στην ενδοχώρα του Δήμου Πλατανιά, ανάγκη που αναμένεται να καλυφθεί μέσα από το ριζικό ανασχεδιασμό του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και την αλληλοσυμπλήρωση και διασύνδεση του συνολικού δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου Πλατανιά (με την παράλληλη εκτέλεση έργων στα Λαχιανά, το Κολένι, του έργου «Φουρνές-Αλικιανός», του «Ασκορδαλού-Λάκκοι» κ.α) με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Δημοτών και τη βελτίωση της ζωής τους, έχοντας μόνιμα στραμμένο το ενδιαφέρον του στην ισόρροπη ανάπτυξη ενδοχώρας και παραλιακής ζώνης