ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΟΥ – ΟΡΘΟΥΝΙ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΟΥ – ΟΡΘΟΥΝΙ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΟΥ – ΟΡΘΟΥΝΙ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, προϋπολογισμού 641.661,30€

 

Η ΔΕΥΑΒΑ υλοποιεί ένα έργο ζωτικής σημασίας για την παροχή κατάλληλου νερού ύδρευσης στην ενδοχώρα του Δήμου Πλατανιά, υπογράφοντας τη  σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ.

Από την πρώτη στιγμή, μετά τις καταστροφές, κρίθηκε αναγκαίο από το Δήμο Πλατανιά και τη ΔΕΥΑΒΑ, ο ριζικός ανασχεδιασμός του  Δικτύου ύδρευσης της ενδοχώρας της Δ.Ε. Μουσούρων,  ώστε να εξυπηρετεί μια στρατηγική αλληλοσυμπλήρωσης και διασύνδεσης του συνολικού δικτύου της ΔΕΥΑΒΑ.

Ο κεντρικός αγωγός έχει συνολικό μήκος 5.500 μέτρα. Κατά μήκος του αγωγού θα αντικατασταθούν παράλληλα και εσωτερικά δίκτυα συνολικού μήκους περίπου 6.500 μέτρα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίσθηκε στους (9) εννέα μήνες. Περιοχές που θα υπάρξει ολική αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης είναι μεταξύ άλλων οικισμών, στις Κάτω Καρρές, Σκαφιδάκια, Πέρα Χωριό & Στρατινιανά. Επίσης, θα αντικατασταθούν εσωτερικά δίκτυα οικισμού Ορθουνίου.

Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου επιτυγχάνεται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του υδάτινου αποθέματος, στην υπό παρέμβαση περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, η αναβάθμιση των υποδομών της ευρύτερης περιοχής ενω θα εξασφαλίζεται η επάρκεια και η άριστη ποιότητα πόσιμου νερού, η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και γενικά η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η  ΔΕΥΑΒΑ στην παρούσα περίοδο, εκτελεί και προγραμματίζει να εκτελέσει σημαντικά και μεγάλα έργα τα οποία «ωρίμασαν» τα τελευταία χρόνια μετά την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων και τη μεθοδική υλοποίηση του Στρατηγικού σχεδιασμού που είχε εκπονηθεί. Κατά τούτο υλοποιούνται από την ΔΕΥΑΒΑ τα ακόλουθα μεγάλα έργα :

  • Λαχιανά: νέα υδρομάστευση, νέος αγωγός μεταφοράς νερού προς Βουκολιές
  • Κολένι: Νέος αγωγός προς Κολυμβάρι
  • Φουρνές – Αλικιανός: Νέος αγωγός – αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων Αλικιανού
  • Ασκορδαλού – Λάκκοι: Νέος αγωγός Ασκορδαλού – Λάκκοι
  • Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και παραγωγή ανακυκλωμένου νερού για άρδευση
  • Νέος αγωγός ύδρευσης Φουρνές -Μεσκλά 
  • Παράλληλα συνεχώς υλοποιούνται επιμέρους έργα από τη ΔΕΥΑΒΑ με ίδιους πόρους σε ολόκληρο το Δήμο Πλατανιά , ενώ δεν παραλείπεται η καθημερινή παρέμβαση αποκατάστασης προβλημάτων στο εύρος του Δήμου μας.

Ο Δήμος Πλατανιά και η ΔΕΥΑΒΑ υλοποιούν ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών του Δήμου με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των Δημοτών και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, έχοντας μόνιμα στραμμένο το ενδιαφέρον του στην ισόρροπη ανάπτυξη ενδοχώρας και παραλιακής ζώνης.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ

Ευτύχης Μαυρογένης

Δικηγόρος Χανίων