ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΚΟΠΕΤΡΟ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε στην αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης μήκους 220μ. (Φ63) στον Κακόπετρο της ΔΕ Βουκολιών σε σημείο, που λόγω παλαιότητας, καταγράφονταν πληθώρα σπασιμάτων και διαρροών