Αποκατάσταση Βλάβης στη Σπηλιά

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒΑ αποκατέστησαν άμεσα (αυθημερόν) τη βλάβη που σημειώθηκε στο δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Σπηλιάς Δήμου Πλατανιά.  Συνεχίζουμε... Στόχος μας, η εξυπηρέτηση του Δημότη...