Αποκατάσταση τμήματος πεζοδρομίου στο Μάλεμε

Μετά την επισκευή βλάβης ύδρευσης σε τμήμα του πεζοδρομίου στο Μάλεμε της ΔΕ Πλατανιά η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ αποκατέστησε και το τμήμα του πεζοδρομίου που είχε καταστραφεί εξαιτίας της βλάβης αυτής