Αποκατάσταση Τομών στην Τ.Κ. Συριλίου

Αποκατάσταση τομών στην Τ. Κ. Συριλίου από την ΔΕΥΑΒΑ. Αν και το χωριό μου για λόγους δεοντολογικούς έγιναν από τα τελευταία...