ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι ασφαλτοστρώσεις σε τμήματα των οδών που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια επισκευής βλαβών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή κατά τις συνδέσεις νέων παροχών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με το υφιστάμενο δίκτυο.