Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Ξαμουδοχωρίου

Ένα χρόνιο πρόβλημα τσιμεντόστρωσης σε τμημα οδικού δικτύου στην Τ.Κ Ξαμουδοχωρίου, ύστερα από την εκτέλεση έργου τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης, αποκαταστάθηκε από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒΑ. Συνεχίζουμε... Στόχος μας, η εξυπηρέτηση του Δημότη...