ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΚΟΡΔΑΛΟΥ

Υπεγράφη σήμερα (26-05-2021) στο Γεράνι από την ΔΕΥΑΒΑ και την κοινοπραξία «ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ- Παπαδαντωνάκης Ιωάννης» η σύμβαση του έργου  «Πλήρης αποκατάσταση βλαβών στις υδρογεωτρήσεις στον οικισμό Ασκορδαλού», που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του Φεβρουαρίου του 2019.

Στο έργο αυτό, προϋπολογισμού 407.000€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνονται:

Τα συνοδά έργα που απαιτούνται (αντλιοστάσιο, αγωγοί σύνδεσης, ρυθμιστική δεξαμενή κλπ) για την ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των κατεστραμμένων από τις φυσικές καταστροφές διατάξεων των υδρογεωτρήσεων στις θέσεις «Ασκορδαλού» και Κίσσου Ρίζα (Σπηλιάρι) της Τ.Κ Λάκκων, ΔΕ Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά της ΠΕ Χανίων, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση περί τα 50mm μεταξύ τους καθώς και των συνοδευτικών έργων που τα διασυνδέουν.

Ειδικότερα:

Στην γεώτρηση «Ασκορδαλού» θα γίνει αντικατάσταση του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος με νέο καθώς υπέστη ζημιές, το οποίο θα τροφοδοτεί μικρή ρυθμιστική δεξαμενή έξω από την γεώτρηση. Επίσης , θα γίνει αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα της γεώτρησης.’

Στη γεώτρηση «Ασκορδαλού» θα αποκατασταθεί πλήρως ένα προωθητικό αντλιοστάσιο με δύο (2) επιφανειακές αντλίες φυγοκεντρικού τύπου (η μια εφεδρική) , όμοιας παροχής με το υποβρύχιο συγκρότημα (30m3/h), που θα προωθούν το νερό μέσα από καταθλιπτικό αγωγό, από την μικρή δεξαμενή (υψόμετρο +198m) στην μικρή δεξαμενή πάνω από τον οικισμό (υψόμετρο + 415m), σε απόσταση 690m περίπου από την γεώτρηση. Το αντλιοστάσιο θα λειτουργεί αυτόματα με βάση την στάθμη του νερού στην μικρή δεξαμενή πάνω από τον οικισμό, σε συνδυασμό με την ύπαρξη νερού στην μικρή ρυθμιστική δεξαμενή από την γεώτρηση «Ασκορδαλού».

Στην γεώτρηση «Κίσσου Ρίζα (Σπηλιάρι)»θα αποκατασταθεί πλήρως το αντλιοστάσιο με μια υποβρύχια αντλία βαθέων φρεάτων, παροχής 30m3/h , που θα τοποθετεί σε βάθος 170,0m, εντός της γεώτρησης (σημείο αναρρόφησης) και η οποία τροφοδοτεί την μικρή ρυθμιστική δεξαμενή , διατάσεων 3,20m x 2,50m x 2,75m, ωφέλιμης χωρητικότητας 22m3, έξω από την γεώτρηση «Ασκορδαλού»

Το αντλιοστάσιο θα λειτουργεί αυτόματα με βάση την στάθμη του νερού στην μικρή ρυθμιστική δεξαμενή, σε συνδυασμό με την ύπαρξη νερού στην γεώτρηση. Επίσης, θα ανακατασκευαστεί ο φθαρμένος καταθλιπτικός αγωγός για την διασύνδεση των δύο γεωτρήσεων.

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και κατά τούτο απευθύνουμε δημόσιες ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναρουτάκη.

Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού η Δημοτική Ενότητα Μουσούρων, εκσυγχρονίζει πλήρως το δίκτυο της και πλέον μόνο σε σημειακά μέρη θα υπάρχει ανάγκη παρέμβασης.

Γίνεται μνεία ότι για την Δημοτική Ενότητα Μουσούρων η ΔΕΥΑΒΑ με την συνδρομή του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ εκτελεί τα παρακάτω έργα:

Α) «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.370.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. Το προαναφερόμενο έργο θα ολοκληρωθεί τις προσεχείς ημέρες .

Β) «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ», με προϋπολογισμό 528.000€.

Το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σήμερα σε τελικό στάδιο προσυμβατικών ελέγχων πριν την οριστική κατακύρωση και εκκίνηση κατασκευής του.

Γ) Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Καράνου – Ορθούνι στη ΔΕ Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά», συνολικού προϋπολογισμού 894.000με το ΦΠΑ. Πρόκειται για έργο το οποίο θα αρχίσει να εκτελείται εντός δέκα (10) ημερών.

Δ) Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Ασκορδαλού – Λάκκοι στη ΔΕ Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά» συνολικού προϋπολογισμού 560.000 με το ΦΠΑ. Το αναφερόμενο έργο εκτελείται και αναμένεται η ολοκλήρωση του εντός τριών (3) μηνών.                                         

Ε) Αποκατάσταση ζημιών γεωτρήσεων Ασκορδαλού  συνολικού προϋπολογισμού 406.000€ με το ΦΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο υπογράφηκε σήμερα.

ΣΤ) Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στην Τ.Κ. Μεσκλών & Τ.Κ. Καράνου του Δήμου Πλατανιά για την ενίσχυση της ζώνης ΟΧΕ» συνολικού προϋπολογισμού 186.000 με το ΦΠΑ. Το έργο έχει υποβληθεί προς έγκριση στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» με Άξονα Προτεραιότητας 2, «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην «Κρήτη» 2014-2020.

Με την πεποίθηση ότι υπηρετούμε τον Δημότη και τις ανάγκες του, υλοποιούμε τα ανωτέρω έργα και προγραμματίζουμε νέα έργα μέσω του προγράμματος Τρίτση.

 

 Με εκτίμηση,

  Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ

   Μαυρογένης Ευτύχης