ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ»

Η ΔΕΥΑΒΑ με την οργανωμένη δουλειά της πέτυχε χρηματοδότηση για την «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν), συνολικού προϋπολογισμού 59.326,89€ (πλέον ΦΠΑ). Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών με ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010.
Με τη χρηματοδότηση αυτή θα εκπονηθούν οι μελέτες για τη σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ), το οποίο αποτελεί μία συνολική προσέγγιση, που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων αρμοδιότητας της περιοχής μας από την πηγή του νερού έως και τον τελευταίο καταναλωτή. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται επικέντρωση στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε σημαντικό σημείο υδροδότησης με στόχο τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και της προστασίας του νερού που διατίθεται στους δημότες μας.
Η παρακολούθηση της πορείας του νερού από την πηγή προέλευσής του, τις δεξαμενές, τις σωληνώσεις μέχρι τη βρύση του καταναλωτή, θα ακολουθεί πλέον συγκεκριμένα βήματα με την εφαρμογή του Σ.Α.Ν με διεθνή πρότυπα και στοιχεία ποιοτικού ελέγχου με προκαθορισμένους δείκτες ποιότητας.
Με την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφαλείας Νερού (Σ.Α.Ν) οι δημότες θα έχουν ένα σταθερό σημείο ποιοτικής αναφοράς για το νερό που καταναλώνουν.
Η συστηματική εργασία και η πολιτική βούληση του Δήμου Πλατανιά και της ΔΕΥΑΒΑ, πετυχαίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον δημότη.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ευτύχης Μαυρογένης «αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία χρηματοδότησης για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου μας. Συνεχίζουμε το έργο μας, με σκληρή και διαρκή προσπάθεια για την πρόοδο των τοπικών μας κοινωνιών».