ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΜΕΣΚΛΑ» - ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ & Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΟΥΡΝΕΣ-ΜΕΣΚΛΑ» - ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ & Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΩΝ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής νέου αγωγού Φουρνές-Μεσκλά αφού έχει ξεκινήσει η εκσκαφή του τμήματος προς Φουρνέ. Τόσο το αυτό έργο όσο και η διασύνδεσή του με τον νέο αγωγό Φουρνές – Αλικιανός με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να καλύψει τη διαχρονική ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ποσότητας του πόσιμου νερού της ευρύτερης περιοχής της ΔΕ Μουσούρων.
Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 540.000€, είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις στις υποδομές της περιοχής όπως ο νέος αγωγός Φουρνέ-Αλικιανός, ο νέος αγωγός Καράνου– Ορθούνι, ο νέος αγωγός Ασκορδαλού–Λάκκοι, η αντικατάσταση γεώτρησης Ασκορδαλού, η νέα δεξαμενή Φουρνέ, η νέα δεξαμενή Αλικιανού, η νέα δεξαμενή με το νέο κεντρικό δίκτυο Νέων Ρουμάτων καθώς και στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ οι νέες δεξαμενές Καράνου και Μεσκλών με αντικατάσταση εκσυγχρονισμό υδρομάστευσης στη θέση Παναγιά και άλλους νέους αγωγούς, θα αντιμετωπιστεί μεσομακροπρόθεσμα η λειψυδρία και θα επιτευχθεί η σωστή διαχείριση του παρεχόμενου νερού στους Δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής.