ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΡΟΥΜΑΤΩΝ

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της υποστήριξης των αρδευτικών αναγκών της περιοχής των Νέων Ρουμάτων η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δυναμικότητας της υδρομάστευσης άρδευσης της περιοχής.
Τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ καθημερινά και αδιάλειπτα καταβάλλουν προσπάθειες για την απρόσκοπτη υδροδότηση των περιοχών αρμοδιότητας της.