ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

Στην επέκταση του δικτύου άρδευσης (Φ90) στην Τ.Κ Βασιλόπουλου της Δ.Ε Κολυμβαρίου προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ. Το νέο δίκτυο μήκους περίπου 600μ. θα εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής σε άρδευση των καλλιεργειών